För alla hundar från 8 veckors ålder.
Den bästa livsförsäkringen du kan ha! Vid inkallning är det många olika moment som kan skapa problem
Övningar:
– Lära hunden reagera positivt på sitt namn
– Lära in handtarget för att få den att komma ända fram till dej
– Lära hunden att låtas ta fast.
– Lära hunden lämna intressanta saker, synintryck, dofter mm
– Komma på inkallning oberoende vad som händer runt den